Back to top
ด้วยเส้นด้าย / ด้าย

Wonder Knitter™

แผ่นหมุนช่วยให้ปักได้ง่ายและรวดเร็ว ใช้ได้ หลากหลายวัสดุ เช่น ลูกปัดและเชือกไนลอน

ปริมาณ
• ส่วนสร้อย 1 ชิ้น
• เข็มโครเชท์ 1 ชิ้น
• ที่จับ 3 หมุด 1 ชิ้น
• ที่จับ 6 หมุด 1 ชิ้น

ซีรี่ย์
3101
Wonder Knitter™