Back to top
งานปักผ้า

เครื่องมือปัก เข็มสําหรับเปลี่ยน

ซีรี่ย์
8801
เครื่องมือปัก เข็มสําหรับเปลี่ยน (เข็มปักผ้าเดี่ยว)
8802
เครื่องมือปัก เข็มสําหรับเปลี่ยน (เข็มสําหรับด้ายขนาดกลาง-เล็ก)
8803
เครื่องมือปัก เข็มสําหรับเปลี่ยน (เข็มปักผ้า 6)
8804
เครื่องมือปัก เข็มสําหรับเปลี่ยน (เข็มปักผ้า 3)