Back to top
ด้วยเส้นด้าย / ด้าย

ชุดวัดขนาดห่วงนิตติ้ง

ชุดวัดขนาดห่วงชุดนี้จะช่วยให้คุณสามารถทำห่วงนิตติ้งให้มีขนาดเท่ากันได้
ตัววัดเป็นหัวมนไม่แหลม ทำให้ได้ห่วงที่มีความมนสวย

ซีรี่ย์
8104
ชุดวัดขนาดห่วงนิตติ้ง