Back to top
ด้วยผ้า

เครื่องทํา Yo-Yo แบบ “รวดเร็ว”

แม่แบบเครื่องทํา Yo-Yo ที่รวดเร็วและ ง่ายดาย!
เครื่องทํา Yo-Yo แบบ “รวดเร็ว” ให้คุณสร้างห่วงที่ เว้นระยะเท่ากันเพื่อให้มีรอยเย็บเก็บที่สวยงาม พับระยะตะเข็บ ทําให้มนเพื่อให้ได้ yo-yo รูปทรง สวยงาม

ซีรี่ย์
8700
เครื่องทํา Yo-Yo แบบ “รวดเร็ว” (เล็ก)
ขนาดสําเร็จแล้ว: ประมาณ 30 มม.
8701
เครื่องทํา Yo-Yo แบบ “รวดเร็ว” (ใหญ่)
ขนาดสําเร็จแล้ว: ประมาณ 45 มม.
8702
เครื่องทํา Yo-Yo แบบ “รวดเร็ว” (เล็กพิเศษ)
ขนาดสําเร็จแล้ว: ประมาณ 20 มม.
8703
เครื่องทํา Yo-Yo แบบ “รวดเร็ว” (ใหญ่พิเศษ)
ขนาดสําเร็จแล้ว: ประมาณ 60 มม.
8708
เครื่องทํา Yo-Yo แบบ “รวดเร็ว” (จัมโบ้)
ขนาดสําเร็จแล้ว: ประมาณ 90 มม.