Back to top
ด้วยผ้า

อุปกรณ์ทำดอกไม้ญี่ปุ่น

จัดวาง ตัดและเย็บเพื่อสร้างสรรค์ดอกไม้ Kanzashi ที่สวยงาม!
Kanzashi เป็นรูปแบบศิลปะญี่ปุ่นดั้งเดิมของการพับและเย็บกลีบผ้าเพื่อใช้ในการตกแต่งผม

ซีรี่ย์
8483
อุปกรณ์ทำดอกไม้ญี่ปุ่น (กลีบแหลม/ขนาดใหญ่)
ขนาดสําเร็จแล้ว: ประมาณ 75 มม
8484
อุปกรณ์ทำดอกไม้ญี่ปุ่น (กลีบเก็บขอบ/ขนาดเล็ก)
ขนาดสําเร็จแล้ว: ประมาณ 50 มม
8485
อุปกรณ์ทำดอกไม้ญี่ปุ่น (กลีบเก็บขอบ/ขนาดใหญ่)
ขนาดสําเร็จแล้ว: ประมาณ 75 มม
8486
อุปกรณ์ทำดอกไม้ญี่ปุ่น (กลีบกล้วยไม้/ขนาดเล็ก)
ขนาดสําเร็จแล้ว: ประมาณ 50 มม
8487
อุปกรณ์ทำดอกไม้ญี่ปุ่น (กลีบกล้วยไม้/ขนาดใหญ่)
ขนาดสําเร็จแล้ว: ประมาณ 75 มม