Back to top
ด้วยการดึงลดขนาดเส้นไหมพรมวูล

เข็มตําใยขนแกะสําหรับเปลี่ยน

8905 - 8906 : เข็มสำหรับเปลี่ยนสำหรับเข็มตำใยขนแกะ
และเข็มตำใยขนแกะแบบปากกา

8907 : เข็มสำหรับเปลี่ยน
เข็มตำใยขนแกะแบบปากกา
และเข็มตำใยขนแกะแบบเข็มเดียว
ของ Clover

ซีรี่ย์
8905
เข็มตําใยขนแกะสําหรับเปลี่ยน (เข็มนําหนักเบา)
8906
เข็มตําใยขนแกะสําหรับเปลี่ยน (เข็มนําหนักมาก)