Back to top
ด้วยการดึงลดขนาดเส้นไหมพรมวูล

เครื่องมือจับใยขนแกะ

ติดดอกเล็กเข้าในตําแหน่งที่ ต้องการ
ผสมสีใยขนแกะเข้าด้วยกัน
ทําความสะอาดเส้นใยถึงราก ของแผ่นเข็มตําใยขนแกะ

ซีรี่ย์
8919
เครื่องมือจับใยขนแกะ