Back to top
เข็มโครเชต์

เข็มโครเชท์ตูนิเซียแบบสองด้าน

สนุกกับการถักโครเชท์แบบหมุนวน!
ทํางานหมุนวนเป็นวงกลม โดยใช้เข็มโครเชท์แบบสองด้าน และสลับไหม 2 แบบ

ซีรี่ย์
1305/G
4.0 mm
1306/H
5.0 mm
1307/I
5.5 mm
1308/J
6.0 mm