Back to top
ที่พักห่วงงานถัก

ที่พักห่วงสองด้าน

สําหรับย้ายห่วงไปยังที่พักห่วงสองด้าน ดึงจุกจาก ปลายด้านใดด้านหนึ่งของยางออกจากไม้นิต เลื่อน ห่วงไปบนที่พัก จากนั้นเปลี่ยนจุก.

ซีรี่ย์
351
ที่พักห่วงสองด้าน (เล็ก)
ความยาว:
13.3ซม.
ขนาดไม้นิต: 2.75 - 4.5มม.
3006
ที่พักห่วงสองด้าน (กลาง)
ความยาว:
13.3ซม.
ขนาดไม้นิต: 3.75 - 8.0มม.
352
ที่พักห่วงสองด้าน (ใหญ่)
ความยาว:
16.5ซม.
ขนาดไม้นิต: 3.75 - 8.0มม.