Back to top
มาร์คเกอร์

มาร์คเกอร์ห่วงสามเหลี่ยม

มาร์คเกอร์ห่วงสามเหลี่ยมมีรูปทรงสามเหลี่ยมโดยเฉพาะ เพื่อให้ไม้นิตเคลื่อนผ่าน เข้ามาได้อย่างง่ายดายเมื่อใส่มาร์คเกอร์จากไม้นิตหนึ่งไปยังอีกไม้หนึ่ง

ซีรี่ย์
3148
มาร์คเกอร์ห่วงสามเหลี่ยม (เล็กพิเศษ)
ขนาดไม้นิต: 2.0 - 3.5 mm
3149
มาร์คเกอร์ห่วงสามเหลี่ยม (เล็ก)
ขนาดไม้นิต: 3.75 - 5.0 mm
3150
มาร์คเกอร์ห่วงสามเหลี่ยม (กลาง)
ขนาดไม้นิต: 5.5 - 6.5 mm