Back to top
เข็มหมุด

เข็มหมุดหัวดอกไม้

หัวแบนสะดวกสําหรับการเย็บด้วยจักร หัวกันความร้อนไม่ได้
ห้ามใช้กับเตารีดโดยตรง
มี 3 ขนาดที่แตกต่าง

ซีรี่ย์
2505
เข็มหมุดหัวดอกไม้ (แผ่น)
0.55 × 50 mm
2510
เข็มหมุดหัวดอกไม้ ขนาดเล็ก (แผ่น)
0.45 × 50 mm
2506
เข็มหมุดหัวดอกไม้ (บรรจุกล่อง)
0.70 × 54 mm