Back to top
มาร์คเกอร์ลบได้

ปากกาทำเครื่องหมายแบบจางหายได้เอง

5030:
รอยเครื่องหมายจางหายได้เอง ในเวลา 2-7 วัน
5031:
รอยเครื่องหมายจางหายได้เอง ในเวลา 4-14 วัน
5032:
รอยเครื่องหมายจางหายได้เอง ในเวลา 4-14 วัน

ซีรี่ย์
5030
ปากกาทำเครื่องหมายแบบจางหายได้เอง (สีม่วงเส้นบางพิเศษ)
5031
ปากกาทำเครื่องหมายแบบจางหายได้เอง (สีม่วงเส้นหนา)
5032
ปากกาทำเครื่องหมายแบบจางหายได้เอง พร้อมยางลบ (สีม่วงเส้นบาง)