Back to top
มาร์คเกอร์ลบได้

ปากกาทําเครื่องหมายสีขาว

ใช้สําหรับทําเครื่องหมายบนเนื้อผ้าที่มีสีเข้ม เครื่องหมายจะหายไปเมื่อถูกรีด

ซีรี่ย์
517
ปากกาทําเครื่องหมายสีขาว (เล็ก)