Back to top
ปากกา / ชอล์กลูกกลิ้งเขียนผ้า

ชอล์กเขียนผ้า Triangle Tailor

ชอล์กเขียนผ้ามีให้เลือกในสี่สีสัน

ซีรี่ย์
432/B
ชอล์กเขียนผ้า Triangle Tailor (สีฟ้า)
432/W
ชอล์กเขียนผ้า Triangle Tailor (สีขาว)
432/Y
ชอล์กเขียนผ้า Triangle Tailor (สีเหลือง)
432/R
ชอล์กเขียนผ้า Triangle Tailor (สีแดง)