Back to top
อื่นๆ

สายวัดสปริง (60นิ้ว/150ซม.)

เทปวัดใยแก้วช่วยป้องกันปัญหาการยืด
ใช้วัดขนาดเป็นนิ้วและวัดตามผ้า มาตราเมตริก

ซีรี่ย์
806
สายวัดสปริง (60นิ้ว/150ซม.)