Back to top
ปลอกนิ้วสำหรับงานเย็บมือ

ปลอกนิ้วพร้อมแผ่นดุนเข็ม

ปลอกนิ้วหนังนุ่มพร้อมวงแผ่นโลหะที่มีพื้นผิวแบบ รอยบุ๋ม

ซีรี่ย์
6014
ปลอกนิ้วพร้อมแผ่นดุนเข็ม (กลาง)