Back to top
ปลอกนิ้วสำหรับงานเย็บมือ

ปลอกนิ้วสองด้าน

ทํามาจากหนังนุ่ม ปลอกนิ้วนี้มีแผ่นโลหะ “ที่มี พื้นผิวแบบรอยบุ๋ม”ที่ปลายทั้งสองด้าน

ซีรี่ย์
616
ปลอกนิ้วสองด้าน