Back to top
อุปกรณ์ตัดเย็บ

ลูกกลิ้ง (ขอบหยัก)

ลูกกลิ้งกดลายใช้สําหรับ วาดโดยตรงลงบนเนื้อผ้า เหมาะสําหรับใช้ทํา
เครื่องหมายบนเนื้อผ้า ที่บาง

ซีรี่ย์
480/W
ลูกกลิ้ง (ขอบหยัก)