Back to top
อุปกรณ์ตัดเย็บ

เหล็กปลายแหลมทรงโค้งสำหรับช่างตัดเสื้อ

ส่วนปลายที่โค้งทำให้เหล็กปลายแหลมนี้เหมาะสำหรับงานต่างๆ เช่นการทำเส้นโค้ง การป้อนผ้า หรือเลาะตะเข็บ นอกจากนี้ส่วนปลายยังมีผิวเรียบซึ่งทำให้ลดโอกาสที่ผ้าจะเสียหรือการบาดเจ็บที่นิ้วมือ

ซีรี่ย์
4880
เหล็กปลายแหลมทรงโค้งสำหรับช่างตัดเสื้อ