Back to top
อื่นๆ

อุปกรณ์ใช้แทนนิ้วเวลารีดผ้า

หมุน กดรีด ม้วน ชี้จุด
- อุปกรณ์สำหรับกดรีดทนความร้อนเอนกประสงค์
- กดรีดโดยใช้หรือไม่ใช้เตารีดก็ได้
- ที่จับมีความยืดหยุ่นเพื่อความปลอดภัย
หยิบจับได้ถนัดมือ

ซีรี่ย์
7802
อุปกรณ์ใช้แทนนิ้วเวลารีดผ้า
How-to