Back to top
อื่นๆ

อุปกรณ์ช่วยพยุงชิ้นงานอย่างแม่นยำ

ช่วยพยุงชิ้นงานในระหว่างการเย็บหรือการรีด
- หัวด้านเกาะเหนี่ยวใช้สำหรับกดยึดเนื้อผ้า
- หัวด้านมุมแหลมเพื่อให้เข้าถึงได้ทั่ว
และเห็นชัดเจนขึ้น
- ปลายทำด้วยซิลิโคนทนความร้อนสำหรับ
ทำงานใกล้เตารีดขณะกดยึด

ซีรี่ย์
7807
อุปกรณ์ช่วยพยุงชิ้นงานอย่างแม่นยำ