Back to top
งานปักผ้า

เครื่องมือปัก

คุณสามารถปักผ้าซาติน ปักวนและปักย้อนกลับได้ รวดเร็วเหมือนวาดภาพ
* แพคเกจมีเครื่องปัก เข็ม 3 ชั้น 1 เล่ม และที่สนเข็มหนึ่งอัน

ซีรี่ย์
8800
เครื่องมือปัก