Back to top
ด้วยลูกปัด

เครื่องทอลูกปัดของ Clover

เครื่องมือวิเศษที่ช่วยในการถักทอ
ด้วยเครื่องทอที่ง่ายต่อการใช้งานนี้!

ประกอบด้วย:
1 เครื่องทอลูกปัด: 1
2 ร่องยึดเส้นเอ็นหรือด้าย: 4
3 ตัวล็อกเส้นเอ็นหรือด้าย: 2
4 หมุด: 12
5 เข็มร้อยลูกปัด (เบอร์ 10): 1
6 ลวดช่วยร้อย: 1
7 แถบกันลื่น: 4
8 คู่มือการใช้
*ในชุดสินค้าไม่รวมลูกปัด เส้นเอ็นหรือด้าย

ทอแบบสั้น : 55mm
ทอแบบยาว : 215mm
*ในกรณีที่จะขยายความยาวของชิ้นงาน/ ให้ม้วนส่วนที่ทอแล้วเข้าไป

ซีรี่ย์
9910
เครื่องทอลูกปัดของ Clover