Back to top
ด้วยการดึงลดขนาดเส้นไหมพรมวูล

เข็มตําใยขนแกะ

ไม่ต้องใช้เกลียวหรือกาว!
เข็มตําใยขนแกะของ Clover มีเข็มเป็นเงี่ยง 5 เงี่ยงสําหรับจับเส้นใยขนแกะและดันลงบนฐานผ้า เส้นใยขนแกะติดแน่นทนทาน ไม่ต้องใช้กาวหรือ การเย็บ เครื่องมือมาพร้อมกับฝาปิดล็อกแบบใสเพื่อ ความปลอดภัยและการจัดเก็บ

ซีรี่ย์
8900
เข็มตําใยขนแกะ
Projects