back To Top
ภาษา

เข็มตําใยขนแกะ

ไม่ต้องใช้เกลียวหรือกาว!
เข็มตําใยขนแกะของ Clover มีเข็มเป็นเงี่ยง 5 เงี่ยงสําหรับจับเส้นใยขนแกะและดันลงบนฐานผ้า เส้นใยขนแกะติดแน่นทนทาน ไม่ต้องใช้กาวหรือ การเย็บ เครื่องมือมาพร้อมกับฝาปิดล็อกแบบใสเพื่อ ความปลอดภัยและการจัดเก็บ

เลขสินค้า8900

ดาวน์โหลดรูปภาพ

คำอธิบายผลิตภัณฑ์

thumbnail of Instruction_8900
icon

วีดีโอ

Single Needle Felting Tool

4:21

รายการ

Picture

Candy Corn Kitty

ผลิตภัณฑ์

เข็มตําใยขนแกะ

Picture

Can’t Touch This Cactus Cushion

ผลิตภัณฑ์

เข็มตําใยขนแกะ

ดูเพิ่มเติม