Back to top
เข็มเย็บไหมพรม & เข็มหมุด

ชุดเข็มเย็บไหมพรมขนาดใหญ่

รูขนาดใหญ่เพื่อการร้อยด้ายแบบขนยาวหรือไหมที่ หนามากได้อย่างสะดวกง่ายด่าย
ปลายเข็มโค้งเพียงเล็กน้อย เพื่อใช้ดึงห่วงขึ้นได้ อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น

ซีรี่ย์
3113
ชุดเข็มเย็บไหมพรมขนาดใหญ่