back To Top
ภาษา

ชุดเข็มเย็บไหมพรมขนาดใหญ่

รูขนาดใหญ่เพื่อการร้อยด้ายแบบขนยาวหรือไหมที่ หนามากได้อย่างสะดวกง่ายด่าย
ปลายเข็มโค้งเพียงเล็กน้อย เพื่อใช้ดึงห่วงขึ้นได้ อย่างง่ายดายยิ่งขึ้น

เลขสินค้า3113

ดาวน์โหลดรูปภาพ