Back to top
เข็มหมุด

เข็มหมุดสําหรับงาน Appliqué

เข็มหมุดแบบสั้น (2 ซม.) เหมาะกับงาน Appliqué ขนาดเล็ก
เข็มจะไม่โผล่ปลายออกมา เนื่องจากมีขนาดสั้น

ซีรี่ย์
231
เข็มหมุดสําหรับงาน Appliqué
0.60 × 20 mm