back To Top
ภาษา

เข็มหมุดสําหรับงาน Appliqué

เข็มหมุดแบบสั้น (2 ซม.) เหมาะกับงาน Appliqué ขนาดเล็ก
เข็มจะไม่โผล่ปลายออกมา เนื่องจากมีขนาดสั้น

เลขสินค้า231

ดาวน์โหลดรูปภาพ