Back to top
กิ๊บหนีบผ้า

ตัวหนีบมหัศจรรย์

- เหมาะสําหรับใช้แทนเข็มหมุด โดยเฉพาะเมื่อต้องทํางานกับไวนิล ผ้าหลายชิ้นและผ้าที่มีนํ้าหนักมาก
-ยึดส่วนที่เป็นชั้นของงานเย็บ เช่น รอยต่อมือจับของกระเป๋าถือ รอยต่อ เป็นต้น เพื่อไม่ให้บิดเบี้ยว
- ยึดรอยงานควิลท์ขณะเย็บ
- ช่วยให้มองเห็นงานได้สะดวกและหาได้ง่ายเมื่อตกหล่นบนพื้น
-ใช้ได้ดีกับจักรเย็บ (*sergers =จักรโพ้ง)

ซีรี่ย์
3155
ตัวหนีบมหัศจรรย์ (10ชิ้น)
3180
ตัวหนีบมหัศจรรย์ (สีเขียวนีออน/10 ชิ้น)
3185
ตัวหนีบมหัศจรรย์ (คละสี/10 ชิ้น)
3156
ตัวหนีบมหัศจรรย์ (50ชิ้น)
3183
ตัวหนีบมหัศจรรย์ (คละสี/50 ชิ้น)
3159
ตัวหนีบมหัศจรรย์ (100 ชิ้น)