back To Top
ภาษา

ตัวหนีบมหัศจรรย์ (100 ชิ้น)

  • เหมาะสําหรับใช้แทนเข็มหมุด โดยเฉพาะเมื่อต้องทํางานกับไวนิล ผ้าหลายชิ้นและผ้าที่มีนํ้าหนักมาก
    -ยึดส่วนที่เป็นชั้นของงานเย็บ เช่น รอยต่อมือจับของกระเป๋าถือ รอยต่อ เป็นต้น เพื่อไม่ให้บิดเบี้ยว
  • ยึดรอยงานควิลท์ขณะเย็บ
  • ช่วยให้มองเห็นงานได้สะดวกและหาได้ง่ายเมื่อตกหล่นบนพื้น
    -ใช้ได้ดีกับจักรเย็บ (*sergers =จักรโพ้ง)

เลขสินค้า3159

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลดรูปภาพ

วีดีโอ

Wonder Clips with Stuart Hillard

3:49

รายการ

Picture

Clover Messenger Bag

ผลิตภัณฑ์

ไม้บรรทัดเส้นโค้งพร้อมไม้บรรทัดขนาดจิ๋ว

Picture

Christmas Log Cabin Table Mat

ผลิตภัณฑ์

อุปกรณ์ตัด (45 มม.)

ดูเพิ่มเติม