Back to top
กิ๊บหนีบผ้า

คลิปหนีบจิ๋ว

- เหมาะสําหรับใช้แทนเข็มหมุด โดยเฉพาะเมื่อต้องทํางานกับไวนิล ผ้าหลายชิ้นและผ้าที่มีนํ้าหนักมาก
- เหมาะสำหรับงานชิ้นเล็กๆ เช่น งานแพทเวิร์คขนาดเล็ก เสื้อผ้าตุ๊กตา และงานฝีมืออื่นๆ ที่ต้องการหนีบชิ้นงานให้แน่น
- ช่วยยึดหนีบชิ้นงานได้แม้เป็นส่วนโค้งหรือมีระยะสั้น
- ช่วยให้มองเห็นงานได้สะดวกและหาได้ง่ายเมื่อตกหล่นบนพื้น

ซีรี่ย์
3188
คลิปหนีบจิ๋ว
3189
คลิปหนีบจิ๋ว (คละสี/50 ชิ้น)