back To Top
ภาษา

คลิปหนีบจิ๋ว

  • เหมาะสําหรับใช้แทนเข็มหมุด โดยเฉพาะเมื่อต้องทํางานกับไวนิล ผ้าหลายชิ้นและผ้าที่มีนํ้าหนักมาก
  • เหมาะสำหรับงานชิ้นเล็กๆ เช่น งานแพทเวิร์คขนาดเล็ก เสื้อผ้าตุ๊กตา และงานฝีมืออื่นๆ ที่ต้องการหนีบชิ้นงานให้แน่น
  • ช่วยยึดหนีบชิ้นงานได้แม้เป็นส่วนโค้งหรือมีระยะสั้น
  • ช่วยให้มองเห็นงานได้สะดวกและหาได้ง่ายเมื่อตกหล่นบนพื้น

เลขสินค้า3188

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลดรูปภาพ

แผ่นพับ

thumbnail of Leaflet_Thread_Cutter_Wonder_Clips_En
icon

วีดีโอ

Wonder Clips with Stuart Hillard

3:49