Back to top
กิ๊บหนีบผ้า

ตัวหนีบมหัศจรรย์ Jumbo

ตัวหนีบอ้าไดก้ ว้างเพื่อยึดผ้าไดห้ ลายชั้น

ซีรี่ย์
3157
ตัวหนีบมหัศจรรย์ Jumbo (24 ชิ้น)
3186
ตัวหนีบมหัศจรรย์ Jumbo (12 ชิ้น)