Back to top
อื่นๆ

อุปกรณ์ทำรอยพับริมขอบผ้าด้วยความร้อน

พับ วัด กดรีดขอบผ้า และอื่นๆ ในขั้นตอนเดียว

ซีรี่ย์
7700
อุปกรณ์ทำรอยพับริมขอบผ้าด้วยความร้อน
7701
อุปกรณ์ทำรอยพับริมขอบผ้าด้วยความร้อน (แบบยาว)