back To Top
ภาษา

เข็มโครเชท์ Soft Touch 2.0 mm

ปลายเข็มรูปทรงลงตัวเพื่อ การถักโครเชท์ที่ง่ายดาย
ให้ความรู้สึกยืดหยุ่นขณะ ใช้งานด้วยนิ้วของคุณ
ที่จับเบา จับสะดวก และได้สมดุล
หลากหลายขนาดเบอร์ให้ เลือกสรรเพื่อให้ได้ขนาดที่ เหมาะสมที่สุด
วัสดุที่ใช้มีรูปลักษณ์ทรงกระดองเต่าอัน ทันสมัย

เลขสินค้า1001

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลดรูปภาพ

รายการ

Picture

Leaf (Crochet)

ผลิตภัณฑ์

เข็มโครเชท์ Amour 5.0 mm

Picture

Flower child (crochet)

ผลิตภัณฑ์

เข็มโครเชท์ Soft Touch 3.0 mm

ดูเพิ่มเติม