back To Top
ภาษา

เข็ม Self Threading (แบบผสม)

เข็มมีที่สนด้ายในตัว
ใส่ด้ายไว้ในร่องรูปตัว U แล้วกด ด้ายลงมา

เลขสินค้า2006

ดาวน์โหลดรูปภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดูเพิ่มเติม