back To Top
ภาษา

ชุดแผ่นคั่นลาย

เลื่อนแผ่นคั่นลายลงบนลายและจับไว้ด้วยแม่เหล็กที่แนบมา, แผ่นคั่นจะเคลื่อนที่ได้ง่ายไปยังแถวถัดไปในขณะที่คุณทำงานตามลาย และสามารถใช้เป็นแผ่นคั่นหน้าสำหรับหนังสือหรือนิตยสาร

เลขสินค้า3164

ดาวน์โหลดรูปภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดูเพิ่มเติม