back To Top
ภาษา

แท่งเขียนผ้า (สีฟ้า)

ผงชอล์ก
แท่งเขียนผ้าเหมาะสําหรับใช้ในการวาดเส้นบางๆ ปลายแบบเป็นลูกกลิ้งเพื่อการทําเครื่องหมายบน เนื้อผ้าได้อย่างแม่นยํา

เลขสินค้า469/B

ดาวน์โหลดรูปภาพ