back To Top
ภาษา

ปากกาเขียนผ้า (สีขาว)

ผงชอล์กปลายแบบเป็นลูกกลิ้ง เพื่อการทําเครื่องหมายได้อย่างแม่นยํา ทั้งแบบเป็น เส้นตรงและเส้นโค้งแบบวาดเอง

เลขสินค้า4712

ดาวน์โหลดรูปภาพ