back To Top
ภาษา

ตลับรีฟิลสําหรับปากกาเขียนผ้า (สีชมพู)

ผงชอล์กปลายแบบเป็นลูกกลิ้ง เพื่อการทําเครื่องหมายได้อย่างแม่นยํา ทั้งแบบเป็น เส้นตรงและเส้นโค้งแบบวาดเอง

เลขสินค้า4721

ดาวน์โหลดรูปภาพ