back To Top
ภาษา

เข็มควิลท์ Black Gold Needles เข็มควิลท์ (เบอร์ 9)

เข็มขัดเงาชุบสีดําแบบพิเศษสําหรับมืออาชีพ
กันสนิมเป็นเยี่ยม
ตัวเข็มทนทานต่อการโค้งงอและหัก

เลขสินค้า4980

จุดเด่นของผลิตภัณฑ์

ดาวน์โหลดรูปภาพ