back To Top
ภาษา

สแลช คัตเตอร

มาพร้อมกับตัวนําแบบเปลี่ยนได้สองตัว สําหรับการตัดสแลชเส้นตรงและแบบโค้ง ออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวกและปลอดภัย!

เลขสินค้า499

ดาวน์โหลดรูปภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดูเพิ่มเติม

รายการ

Picture

Slash Quilt Rug Bag

ผลิตภัณฑ์

สแลช คัตเตอร

ดูเพิ่มเติม