back To Top
ภาษา

ชุดทำเครื่องหมายตะเข็บ

ชุดทำเครื่องหมายตะเข็บนี้ช่วยให้คุณสามารถวาดเส้นตะเข็บตามขอบของแบบ/แม่แบบได้อย่างดี
ชุดทำเครื่องหมายตะเข็บเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถวาดตะเข็บขนานแม้จะมีแบบหรือแม่แบบโค้ง
เหมาะสำหรับการถ่ายโอนแบบและแม่แบบบนงานควิลท์แบบ appliqué… และฮาวาย
มาในชุดทำเครื่องหมายตะเข็บ 4 ตัว (กว้าง 3 มม./5 มม./7 มม./10 มม.)

เลขสินค้า7707

ดาวน์โหลดรูปภาพ

รายการ

Picture

Monstera Applique Bag

ผลิตภัณฑ์

ชุดทำเครื่องหมายตะเข็บ

ดูเพิ่มเติม