back To Top
ภาษา

ตีนผีตัวนำทางเย็บแบบเลื่อน

เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเย็บแบบขนาน
ตีนผีนี้มีความสะดวกเมื่อเย็บในช่วงปกติหรือเย็บเส้นขนาน
ยึดติดกับก้านต่ำ
●เหมาะสำหรับจักรเย็บผ้าก้านต่ำ
(ตีนผีอาจต้องใช้อะแดปเตอร์ที่ทำขึ้นโดยเฉพาะสำหรับรุ่นจักรเย็บผ้าของคุณ ซึ่งอาจเข้ากันไม่ได้กับทุกรุ่น)
●ไม่เหมาะสำหรับจักรเย็บผ้าก้านสูงหรือเอียง

เลขสินค้า7709

ดาวน์โหลดรูปภาพ