back To Top
ภาษา

ชุดวัดขนาดห่วงนิตติ้ง

ชุดวัดขนาดห่วงชุดนี้จะช่วยให้คุณสามารถทำห่วงนิตติ้งให้มีขนาดเท่ากันได้
ตัววัดเป็นหัวมนไม่แหลม ทำให้ได้ห่วงที่มีความมนสวย

เลขสินค้า8104

ดาวน์โหลดรูปภาพ