back To Top
ภาษา

เหล็กเจาะผ้าปลายกลม

เข็มเจาะหัวกลมใช้สําหรับเจาะรูโดยยืดผ้าออกโดยไม่ทําให้เส้นด้ายขาด

เลขสินค้า876

ดาวน์โหลดรูปภาพ

ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดูเพิ่มเติม