back To Top
ภาษา

ตัวนำทางเย็บ (นิ้ว)

ตัวนำทางเย็บที่สามารถจัดแนวให้สอดคล้องกับขอบของผ้าสำหรับเย็บ
หากตัวนำทางเย็บจัดอยู่ในแนวเดียวกันกับผ้าก่อนเย็บด้วยจักรเย็บผ้า, จะได้ตะเข็บเรียบร้อยที่มีความกว้างตะเข็บที่สอดคล้องกัน
ตัวนำการเย็บมาพร้อมกับแผ่นกาวที่สามารถยึดติดกับพื้นผิวทั้งโลหะและพลาสติกทำให้สามารถยึดติดได้ทุกตำแหน่ง

เลขสินค้า9584

ดาวน์โหลดรูปภาพ

วีดีโอ

ตัวนำทางเย็บ (นิ้ว)