back To Top
ภาษา

Kantan Couture เครื่องมือปักลูกปัด

ศิลปะงานปักแบบเก่านี้ใช้ตะขอเกี่ยวผ้าที่ขึงบนกรอบที่ เรียกว่า “Tambour” และนํามาปรับปรุงใหม่เรียกว่า “Kantan Couture” เครื่องมือปักลูกปัดของ Clover เทคนิคพื้นฐานที่ใช้เครื่องมือนี้ช่วยสร้างดอกไม้ที่สวยงาม โดยใช้โลหะแวววามและลูกปัด ตกแต่ง/ดีไซน์และทําด้วย ตนเอง สร้างสรรค์ผลงานจากจินตนาการของคุณ
ลูกปัดและโลหะแวววามใช้ได้ง่าย การปักแบบลูกโซ่ทําได้รวดเร็ว

เลขสินค้า9900

ดาวน์โหลดรูปภาพ

วีดีโอ

"KANTAN COUTURE" Bead Embroidery Tool 1

4:51