Back to top
มาร์คเกอร์

เข็มกลัดนับห่วง พักห่วง เพิ่มลดห่วงอย่างฉับไวแบบล็อกได้

เข็มกลัดนับห่วง พักห่วง เพิ่มลดห่วงแบบล็อกได้
สามารถใช้โดยไม่จำเป็นต้องล็อกก็ได้
ห่วงเป็นหยักๆ เพื่อป้องกันการยืดของห่วงนิตติ้ง

ซีรี่ย์
3030
เข็มกลัดนับห่วง พักห่วง/ เพิ่มลดห่วงอย่างฉับไวแบบล็อกได้ (เล็ก)
20 ชิ้น./แพ็ค
3031
เข็มกลัดนับห่วง พักห่วง/ เพิ่มลดห่วงอย่างฉับไวแบบล็อกได้ (กลาง)
20 ชิ้น./แพ็ค
3032
เข็มกลัดนับห่วง พักห่วง/ เพิ่มลดห่วงอย่างฉับไวแบบล็อกได้ (ใหญ่)
12 ชิ้น./แพ็ค
3033
ชุดเข็มกลัดนับห่วง พักห่วง/ เพิ่มลดห่วงอย่างฉับไวแบบล็อกได้
เล็ก: 10 ชิ้น./ กลาง: 20 ชิ้น./ ใหญ่: 6 ชิ้น.